Datum: 29.05.2024 - 16:33h Skip Navigation Links Usluge Usluga detaljnije

Usluga detaljnije

Štampaj Povećaj font Smanji font

Marketing i konsalting

Strateški marketing
 • Definisanje i razvoj brenda
 • Izgradnja kreativne platforme brenda
 • Naziv brenda
 • Vizuelni identitet (logotip, boje, pakovanje…)
 • Tržišni kontekst i kreativna razrada koncepta
 • Razvoj komunikacione strategije
 • Pozicioniranje na tržištu
 • Strateško marketing planiranje
 • Planiranje, organizacija i realizacija događaja (sajmovi i izložbe, promocije, prezentacije, ulični marketing..)
 • Planiranje promotivnih kampanja proizvoda/ usluga
Odnosi sa javnošću
 • Strateško i operativno planiranje
 • Eksterni PR – kupci, dobavljači, državni organi, finansijske institucije, konkurenti, lokalna javnost
 • Interni PR – menadžment, zaposleni, spoljni saradnici i konsultanti
 • Trening i edukacija
Istraživanje tržišta
 • Test imena
 • Test proizvoda / usluga
 • Testiranje tržišta